Ban Văn hóa- Xã hội HĐND TP Đà Nẵng làm việc với Sở Y tế

Ngày 29-5, trong buổi làm việc của Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng với Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Hùng Chiến đã đề cập đến những khó khăn mà ngành đang gặp phải như thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ...

Ngày 29-5, trong buổi làm việc của Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng với Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Hùng Chiến đã đề cập đến những khó khăn mà ngành đang gặp phải như thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ...

Các bản tin khác :