CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 28 tháng 05 năm 2018 đến 01 tháng 06 năm 2018

(23/05/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (28. 05.  2018):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 4 ) tại Cà Mau – Hồ Chí Minh của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đà Nẵng & Ủy ban kiểm tra.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (29. 05.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (30. 05.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 4 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (31. 05.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (01. 06.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo chủ đề “ Khắc phục trở ngại và tăng cường hiệu quả dinh dưỡng qua sonde cho bệnh nhân nặng ” (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /05 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      28                         /05 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      29 & 31                 /05 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      30/05 & 01           /06 /2018