CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến 01 tháng 02 năm 2019

(23/01/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai (28. 01.  2019):                               Chuyên môn
 • 14h30: Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 – 3/2/2019 ) & Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng ( chính thức và dự bị ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba (29. 01.  2019):                                 Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 13h30: Họp Ban An toàn bức xạ của Bệnh viện Đà Nẵng ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban An toàn bức xạ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Hành chính quản trị, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Trưởng khoa Ung bướu, Trưởng khoa Y học hạt nhân, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh & Trưởng khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp.
 • 13h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.
 • Thành phần: Ban Thường vụ & Thường trực Đảng ủy.
 • 14h30: Thống nhất phương án thiết kế công trình Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc & Thống nhất phương án di dời và bố trí các Khoa tại vị trí mới khi khởi công 02 công trình Trung tâm Thần kinh, Chấn thương, Bỏng Tạo hình & Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc vào tháng 09 năm 2019 ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: có sổ mời.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư (30. 01.  2019):                              Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm (31. 01.  2019):                           Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu (01. 02.  2019):                             Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
 • 10h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
* TỪ NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2019: CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬUCẦN & AN NINH TRẬT TỰ DỊP TẾT ÂM LỊCH NĂM 2019 *
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /01 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:         28, 31              /01 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:         29                     /01 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:         30/01 & 01       /02 /2019