CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 27 tháng 05 năm 2019 đến 31 tháng 05 năm 2019

(24/05/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (27. 05.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (28. 05.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( BsNgọc – PGĐ chủ trì ).
 •  10h00: Họp Ban Thường vụ.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BTV Đảng ủy, Thường trực ĐU.
 •  14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (29. 05.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 4 ) tại Hạ Long - Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 10h00: Tổ chức buổi lễ ký kết Hợp đồng CGKT theo Đề án 1816 và Bệnh viện Vệ tinh ( Bs Nhân – GĐ chủ trì )
 • Thành phần: có giấy mời.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (30. 05.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (31. 05.  2019):                        Chuyên môn
 
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00:Sinh hoạt khoa học:(BsTrung - PGĐ chủ trì);
 • Bình bệnh án;
 • Bình Đơn thuốc;
 • Tập huấn Thông tư 16/TT-BYT về việc tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế ban hành ngày 20/07/2018.
 • Địa điểm:Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /05 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      29                        /05 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      27 & 31                /05 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      28 & 30                /05 /2019