CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến 30 tháng 11 năm 2018

(23/11/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (26. 11.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (27. 11.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học hệ Nội – Hội chứng chồng lấp Hen - COPD (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Bs Tâm – Phó trưởng khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa HSTC - CĐ (Tầng 4)
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (28. 11.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (29. 11.  2018):                       Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (30. 11.  2018):                        Chuyên môn
 • 08h00: Tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về công tác Đảng năm 2018.
 • Địa điểm: Phòng Văn phòng Đảng  ủy - Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy & Văn phòng Đảng ủy.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Thông khí bảo vệ phổi trong gây mê ” (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Các bác sỹ chuyên ngành Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Bệnh dịch sốt xuất huyết ” do Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc & Khoa Y học nhiệt đới báo cáo ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /11 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      26                        /11 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      27 & 29                /11 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      28 & 30                /11 /2018