CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến 29 tháng 05 năm 2020

(22/05/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (25. 05.  2020):                Chuyên môn
 
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Làm việc với Phòng Vật tư thiết bị y tế.
 • Địa điểm: Phòng Vật tư thiết bị y tế – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Nhân (GĐ), Bs Anh (PGĐ), TP.TCKT, TK.Dược Phòng TCCB, Ban chủ nhiệm và toàn thể nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế,
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (26. 05.  2020):                Chuyên môn
 
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng chuyển giao kỹ thuật và tổng khai giảng các lớp đào tạo Bệnh viện vệ tinh năm 2020.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Đại diện Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ y tế, các khoa nhận chuyển giao kỹ thuật được phân công.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (27. 05.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – TT Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (28. 05.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 10h00: Hội thảo chuyên đề “Tiếp cận Chẩn đoán và xử lý bệnh nhân rối loạn đông và cầm máu & Ứng dụng Rotem trong chẩn đoán” (Bs Nhân (GĐ) chủ trì).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – TT Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: có danh sách mời.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (29. 05.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /05 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        25                        /05 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        26 & 28                /05 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        27 & 29                /05 /2020