CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 24 tháng 09 năm 2018 đến 28 tháng 09 năm 2018

(20/09/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (24. 09.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (25. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học hệ Nội - Cập nhật trong điều trị Đái tháo đường (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Bs Đào – Trưởng khoa Nội Thận tiết niệu – Nội tiết báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa HSTC - CĐ (Tầng 4)
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (26. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Ủy ban kiểm tra, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên & Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (27. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (28. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /09 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      24 & 27                /09 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      25                         /09 /2018
Bs .Nguyễn Thành Trung:      26 & 28                /09 /2018