CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến 28 tháng 02 năm 2020

(20/02/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (24. 02.  2020):                       Chuyên môn
 • 8h15: Hội nghị cán bộ chủ chốt quy trình nhân sự cấp ủy của Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (25. 02.  2020):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (26. 02.  2020):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (27. 02.  2020):                      Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (28. 02.  2020):                     Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 10h00: Làm việc với Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp & Khoa Huyết học – Truyền máu ( Bs Trung – PGĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Tất cả các bác sỹ, Điều dưỡng có tham gia ghép tủy, Ban chủ nhiệm khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp, Ban chủ nhiệm khoa Huyết học – Truyền máu, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Vật tư thiết bị y tế & Khoa Dược.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /02 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       26 & 28                /02 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       25 & 27                /02 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       24                        /02 /2020