CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 22 tháng 06 năm 2020 đến 26 tháng 06 năm 2020

(19/06/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (22. 06.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (23. 06.  2020):                Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Họp về triển khai công tác Ghép tủy (Bs Nhân – GĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Bs Trung (PGĐ), BCN khoa Huyết học – Truyền máu, BCN khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp, Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Khoa Dược, Khoa Dinh dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Chỉ đạo tuyến, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Hành chính quản trị & các Bác sỹ, điều dưỡng, Kỹ thuật viên tham gia công tác Ghép tủy.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (24. 06.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (25. 06.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (26. 06.  2020):              Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • + Bình bệnh án;
 • + Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /06 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        24 & 26               /06 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        23 & 25               /06 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        22                       /06 /2020