CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 17 tháng 09 năm 2018 đến 21 tháng 09 năm 2018

(13/09/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (17. 09.  2018):                         Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (18. 09.  2018):                         Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (19. 09.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Khoa Vi sinh
 • Địa điểm: Khoa Vi sinh – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng, Ban chủ nhiệm  & Nhân viên Quản lý chất lượng khoa Sinh hóa, khoa Huyết học – Truyền máu.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (20. 09.  2018):                         Chuyên môn
 • 15h00: Làm việc với Khoa Nội Thận tiết niệu – Nội tiết ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Khoa Nội Thận tiết niệu – Nội tiết – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Công nghệ thông tin & các cán bộ nhân viên trong khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (21. 09.  2018):                         Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 10h00: Họp về quy trình Tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não sớm ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Hội trường Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Kế hoạch tổng hợp, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Khoa Chẩn đoán hình ảnh & các bác sỹ Phòng Cấp cứu ( Khoa Khám bệnh ) .
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh   - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Triển khai sử dụng demo tại Khoa Nội Tiêu hóa – Gan mật, Kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô trên hệ thống máy siêu âm cao cấp Acuson S3000 ” ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung         
Bs. Lê Đức Nhân:                                                    /09 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:         18 & 20                 /09 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:          17                         /09 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:          19 & 21                 /09 /2018