CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến 20 tháng 09 năm 2019

(13/09/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (16. 09.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (17. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
 • 15h00: Tập huấn triển khai phần mềm giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, toàn thể bác sỹ & mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (18. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (19. 09.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Lão & Khoa Nội Thận tiết niệu – Nội tiết báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (20. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến xa ” ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /09 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                    /09 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       16, 18 & 20           /09 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       17, 19                    /09 /2019