CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến 19 tháng 10 năm 2018

(10/10/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (15. 10.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (16. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 •  13h00: Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 & Hội thi “ Văn nghệ Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018 ”.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
 • Thành phần: Có giấy mời & Toàn thể nữ cán bộ viên chức – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (17. 10.  2018):                       Chuyên môn
 •  07h00: Họp phân công nhiệm vụ trước phỏng vấn Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Hội đồng xét tuyển HĐLĐ, Ban ra đề thi xét tuyển HĐLĐ, Ban xét hồ sơ HĐLĐ, Ban phỏng vấn xét tuyển HĐLĐ & Tổ thư ký xét tuyển HĐLĐ.
 •  07h15: Gặp mặt thí sinh trước phỏng vấn Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Hội đồng xét tuyển HĐLĐ, Ban ra đề thi xét tuyển HĐLĐ, Ban xét hồ sơ HĐLĐ, Ban phỏng vấn xét tuyển HĐLĐ, Tổ thư ký xét tuyển HĐLĐ & các thí sinh.
 •  Tổ chức phỏng vấn Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Sáng : 07h30 - 11h30
 • Chiều: 13h00 – 17h00
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (18. 10.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (19. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung     
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /10 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      17 & 19                /10 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      16 & 18                /10 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      15                         /10 /2018