CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 15 tháng 04 năm 2019 đến 19 tháng 04 năm 2019

(12/04/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (15. 04.  2019):    NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ( 10/03 )
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (16. 04.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (17. 04.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (18. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
  • Báo cáo viên: Khoa Tim mạch can thiệp & Khoa Đột quỵ báo cáo.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
  • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (19. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /04 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      18                         /04 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      16                         /04 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      17 & 19                 /04 /2019