CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến 18 tháng 10 năm 2019

(11/10/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (14. 10.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h30: Tiếp nhận viện trợ máy siêu âm của Tổ chức Heart for Heart ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng & Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại Tim mạch, Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc, Khoa Nội Tim mạch & Khoa Tim mạch can thiệp.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (15. 10.  2019):                        Chuyên môn
 • Chuẩn bị xét tuyển Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (16. 10.  2019):                        Chuyên môn
 • Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019
 • 7h00: Họp Ban phỏng vấn
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng
 • Thành phần: Hội đồng kiểm tra sát hạch, Ban phỏng vấn.
 • 7h15: Gặp mặt thí sinh trước giờ phỏng vấn
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Hội đồng kiểm tra sát hạch, Ban phỏng vấn, Tổ thư ký & các thí sinh.
 • 7h30: Bắt đầu phỏng vấn Hợp đồng lao động.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (17. 10.  2019):                        Chuyên môn
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (18. 10.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  13h30: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo trực tuyến với chuyên đề “ Tối ưu hóa điều trị hội chứng vành cấp ” (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bác sỹ Khoa Nội Tim mạch, Khoa Tim mạch can thiệp, Khoa Ngoại Tim mạch & Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Cập nhật điều trị bệnh đa u tủy xương ” (Bs Nhân - GĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      14                         /10 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      15 & 17                /10 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      16 & 18                /10 /2019