CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 13 tháng 05 năm 2019 đến 17 tháng 05 năm 2019

(09/05/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (13. 05.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (14. 05.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (15. 05.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (16. 05.  2019):                        Chuyên môn
 • 08h30 – 19h00: Sinh hoạt khoa học - Hội thảo khoa học chuyên đề “ Kỹ thuật thực hiện cấy ghép trên những tổn thương phức tạp và tắc nghẽn mãn tính ” (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: các bác sỹ chuyên khoa Can thiệp tim mạch.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (17. 05.  2019):                        Chuyên môn
 • 08h30 – 19h00: Sinh hoạt khoa học - Hội thảo khoa học chuyên đề “ Kỹ thuật thực hiện cấy ghép trên những tổn thương phức tạp và tắc nghẽn mãn tính ” (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: các bác sỹ chuyên khoa Can thiệp tim mạch.
 •  ​​​​09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                    17                        /05 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      14, 15 & 16          /05 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                   /05 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       13                        /05 /2019