CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 09 tháng 04 năm 2018 đến 13 tháng 04 năm 2018

(05/04/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (09. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 08h30: Họp Ban Giám đốc, Phòng Ban chức năng & Trưởng khoa Dược.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • 10h30: Họp Hội đồng ghép thận.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
- Thành phần: Toàn bộ thành viên Hội đồng ghép thận.
  • 14h30: Đón Dr Eric Lejeune & Dr Lê Trọng Phi – Tổ chức Heart for Heart Đức.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
- Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng Chỉ đạo tuyến, Khoa Phẫu thuật – Can thiệp tim mạch.
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (10. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ). 
  • 14h00: Thuyết trình của Dr Eric Lejeune về đề tài “ Động lực cho tương lai ” ( Bs Nhân GĐ chủ trì )
- Địa điểm: Hội Trường Lớn.
- Thành phần: Các cán bộ viên chức và người lao động có trình độ từ Đại học trở lên.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (11. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (12. 04.  2018):                                 Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (13. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 ……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                    11               /04 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       09 & 12      /04 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       10 & 13      /04 /2018