CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến 12 tháng 10 năm 2018

(03/10/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (08. 10.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (09. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp ban chấp hành Công đoàn mở rộng
 • Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Ủy ban kiểm tra Công đoàn & Ban Thanh tra nhân dân.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (10. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Lễ phát động và Tập huấn Vệ sinh tay năm 2018 ( Bs Ngọc PGĐ chủ trì ).
 • Thành phần: Cán bộ Đại học & Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn toàn viện.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (11. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Khoa Hóa sinh
 • Địa điểm: Khoa Sinh hóa – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng, Ban chủ nhiệm  & Nhân viên Quản lý chất lượng khoa Vi sinh, khoa Huyết học – Truyền máu.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (12. 10.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 09h45: Họp mặt thí sinh tham gia xét tuyển Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, Phòng Tổ chức cán bộ & Tất cả các thí sinh.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Bảo vệ toàn diện bệnh tim mạch – Chuyển hóa ” báo cáo ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /10 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      08 & 11                  /10 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       09                         /10 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      10 & 12                  /10 /2018