CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến 11 tháng 10 năm 2019

(04/10/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (07. 10.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Tiếp nhận viện trợ máy siêu âm của Tổ chức Heart for Heart ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng & Ban chủ nhiệm Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (08. 10.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (09. 10.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Làm việc với Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Nhân ( GĐ ), Bs Anh ( PGĐ ), Trưởng các Phòng ban chức năng & Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (10. 10.  2019):                      Chuyên môn
 • 14h00: Làm việc với Khoa Ngoại Tim mạch ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Khoa Ngoại Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Nhân ( GĐ ), Bs Anh ( PGĐ ), Trưởng các Phòng ban chức năng & Khoa Ngoại Tim mạch.
……………………………………………………………………………………….......
Thứ sáu       (11. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Gặp mặt thí sinh trước phỏng vấn Hợp đồng lao động Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019 ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Tổ chức cán bộ & các thí sinh.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 13h00: Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 & Hội thi “ Văn nghệ Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019 ”.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Có giấy mời & Toàn thể nữ cán bộ viên chức – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                  /10 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        08 & 10                /10 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        07                        /10 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:        09 & 11                /10 /2019