CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến 11 tháng 01 năm 2019

(04/01/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (07. 01.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (08. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (09. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng Nội khoa – Bệnh viện Đà Nẵng
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: có sổ mời
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (10. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chủ đề “ Liệu pháp cá thể hóa trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn ” ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Các Bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa Nội Tiêu hóa, Khoa Ung bướu, Khoa Khám bệnh, Khoa Huyết học – Truyền máu, Khoa Sinh hóa, Khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Khoa Dược.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (11. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).  
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /01 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      08, 10                    /01 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      07                          /01 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      09, 11                     /01 /2019