CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến 09 tháng 11 năm 2018

(01/01/1900)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (05. 11.  2018):                       Chuyên môn
* Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
 •  14h00: Tiếp đoàn Đức “ Heart for Heart Foundation ”
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa chuyên đề “ Phẫu thuật Tim mạch can thiệp tối thiệu ” do Gs Lange báo cáo ( Bs Nhân - GĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban Giám đốc, Các bác sỹ chuyên khoa Tim mạch & Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (06. 11.  2018):                       Chuyên môn
* Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
 • 14h00: Tiếp đoàn Nhật Bản “ Team Medical Rounds ” - BGĐ chủ trì.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (07. 11.  2018):                       Chuyên môn
* Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (08. 11.  2018):                        Chuyên môn
* Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
 •  11h30: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo trực tuyến “ Nhiễm trùng ổ bụng ” – ( Bs Trung ( PGĐ ) chủ trì ).
 • Địa điểm: Phòng Tele - Conference – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: có giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (09. 11.  2018):                        Chuyên môn
* Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các Khoa/Phòng.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong thực hành chăm sóc vết thương ( Bs Ngọc -  ( PGĐ ) chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Tất cả các Điều dưỡng từ trình độ Đại học trở lên.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /11 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      05                        /11 /2018
Bs.Trần Thị Khánh Ngọc:       06 & 08                /11 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      07 & 09                /11 /2018