CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 04 tháng 03 năm 2019 đến 08 tháng 03 năm 2019

(28/02/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (04. 03.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (05. 03.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (06. 03.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Họp Đảng ủy mở rộng
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên & Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (07. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Làm việc với Khoa Chẩn đoán hình ảnh ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung  PGĐ, tất cả các Phòng ban chức năng, Ban Chủ nhiệm khoa & các nhân viên trong khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (08. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Tiết niệu  & Khoa Ngoại Lồng ngực báo cáo & Tổ chức lớp “ Tập huấn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ” ( Bs Hải – TP.QLCL báo cáo ) ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /03 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      04                        /03 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      05 & 07                /03 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      06 & 08                /03 /2019