CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến 05 tháng 10 năm 2018

(26/09/2018)
……………………………………………………………………………………
Thứ hai       (01. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Buổi nói chuyện của Ông Eric Lejeune về động lực ( Bs Nhân - Giám đốc chủ trì)
 • Địa điểm: Hội trường A.
 • Thành phần: Cán bộ dưới đại học, Học viên, Sinh viên, học sinh.
 • 15h00: Họp về Quy trình điều trị Tiêu sợi huyết trong nhồi máu não sớm ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Kế hoạch tổng hợp, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Khoa Chẩn đoán hình ảnh & các bác sỹ Phòng Cấp cứu ( Khoa Khám bệnh ) .
……………………………………………………………………………………
Thứ ba        (02. 10.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 •  15h00: Họp khối Ngoại – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Trưởng phó tất cả các Khoa trong khối Ngoại.
……………………………………………………………………………………
Thứ tư         (03. 10.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Họp Đảng ủy mở rộng.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
 • Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Ủy ban kiểm tra, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên & Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………
Thứ  năm    (04. 10.  2018):                                 Chuyên môn
 • 15h00: Làm việc với Khoa Nội Tiêu hóa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Khoa Nội Tiêu hóa – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Trung ( PGĐ ), Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Điều dưỡng & các cán bộ nhân viên trong khoa.
……………………………………………………………………………………
Thứ sáu      (05. 10.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp  & Khoa Chẩn đoán hình ảnh báo cáo ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /10 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      01                        /10 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      02 & 04                /10 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      03 & 05                /10 /2018