Lão khoa

Khoa Lão Bệnh viện Đà Nẵng thành lập vào ngày 01/03/2017, với qui mô ban đầu còn rất khiêm tốn với số lượng nhân viên: 05 Bác sỹ, 13 điều dưỡng, 03 nhân viên phục vụ, với số giường thực kê là 40 giường. Khoa Lão được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Qua hơn 2 tháng đi vào hoạt động hiện nay số lượng bệnh đã tăng lên trên 70 bệnh, ban lãnh đạo khoa và toàn thể nhân viên luôn cố gắng hết mình để phục vụ tốt nhất công tác điều trị và chăm sóc, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

Trưởng khoa: BS CK2. PHẠM VĂN TÚ

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Chức năng, nhiệm vụ:
1. Khám bệnh, chữa bệnh:
Khoa Lão Bệnh viện Đà Nẵng là nơi tiếp nhận mọi người bệnh từ 60 tuổi trở lên đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú về các bệnh lý lão khoa.
2. Đào tạo cán bộ:
Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế, tham gia đào tạo cán bộ đại học và cao đẳng y tế. Nhận học viên của các trường Đại học Đà nẵng - Khoa y dược, Đại học kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Đại Học Duy Tân, Cao Đẳng Phương Đông …
3. Nghiên cứu khoa học:
Là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh về lĩnh vực Lão Khoa theo yêu cầu của Lãnh đạo Bệnh viện.
4. Chỉ đạo tuyến:
Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của Bệnh viện, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.
5. Quản lý kinh tế trong y tế:
Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về thu, chi trong ngân sách Bệnh viện