Kỹ thuật chuyên sâu

Vỡ phình xoang Valsalva động mạch chủ là một tổn thương bẩm sinh rất hiếm gặp; diễn tiến tự nhiên của bệnh thường không được xác định rõ ràng nhưng nếu không được điều trị, tiến triển của bệnh thường tiên lượng xấu. Kết quả phẫu thuật kinh điển để sữa chữa thương tổn

Perforated sinus of Valsalva is a rare congenital defect; the natural history is not well defined but, if left untreated, the prognosis is poor. It has been shown that conventional surgical repair of perforated sinus of Valsalva carries low morbidity and mortality, but recurrence or the presence of a residual shunt may necessitate a second operation which carries a higher risk. Transcatheter closure of perforated sinus of Valsalva

Chấn thương mắt là một tai nạn tương đối phổ biến có thể xảy ra trong nhiều tình huống thường ngày. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách thì có thể để lại hệ quả nghiêm trọng ở mắt bị thương tổn , bao gồm cả mất thị lực vĩnh viễn