Kỹ thuật chuyên sâu

Chấn thương mắt là một tai nạn tương đối phổ biến có thể xảy ra trong nhiều tình huống thường ngày. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách thì có thể để lại hệ quả nghiêm trọng ở mắt bị thương tổn , bao gồm cả mất thị lực vĩnh viễn