Đào tạo

Để nâng cao chất lượng điều trị, cứu sống các bệnh nhân nặng, ngày càng nhiều các cơ sở y tế đều được trang bị máy lọc máu liên tục

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực quản lý về KSNK cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.