Liên hệ

Bệnh viện Đà Nẵng - Da Nang General Hospital
- Địa chỉ : 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Thành Phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511. 3821118 - Đường dây nóng : 1900 9095
- Email: benhviendanang@danang.gov.vn

Họ & tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Nội dung: