TẬP HUẤN NÂNG CAO KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ BV

(23/07/2018)
Với mục tiêu luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh, vào 02 ngày 18-19/7/2018, Bệnh viện Đà Nẵng đã có buổi tập huấn về kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho toàn bộ cán bộ viên chức đang làm việc tại bệnh viện.
Lớp tập huấn với chủ đề “Nâng cao kĩ năng ứng xử, giao tiếp, y đức”. Tại buổi tập huấn này, BS CKII Trần Thanh Thủy - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế thành phố ĐN đã đưa ra những khái niệm về giao tiếp và ứng xử, nội dung của giao tiếp, yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, thời điểm áp dụng trong giao tiếp và các tình huống trong giao tiếp.
Buổi tập huấn đã giúp nâng cao khả năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế, các quy định về ứng xử trong Bệnh viện. Việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng xác định là một trong những đột phá để củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Đó cũng sẽ là một phần quan trọng bên cạnh việc đổi mới cơ chế hoạt động; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, trang thiết bị hiện đại, có đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ cao nhất, đem lại sự hài lòng cho nhân dân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.