Chia sẻ yêu thương lần thứ 2

(24/12/2017)

Nội dung: 

- Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho người bệnh.
- Vẽ tranh chân dung miễn phí.
- Chụp ảnh chân dung cho người bệnh
- Giao lưu văn nghệ phục vụ người bệnh.
- Phát quà cho người bệnh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn.
- Ăn trưa thân mật cho người bệnh.


Trong hình ảnh có thể có: văn bản