Hội Trại sức trẻ Bệnh viện Đà Nẵng

(23/03/2018)
Thời gian – Địa điểm:
 • Thời gian: 02 ngày, từ 13h00 ngày 24/ 3/2018 đến 10h00 ngày 25/ 3/2018.
 • Địa điểm: Công viên bãi biển Tiên Sa – Tiên Sa Lodge (Số 3A – Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng).
NỘI DUNG: CHỦ ĐỀ HỘI TRẠI: “Sức trẻ Bệnh viện Đà Nẵng”

1. Nội dung tổng thể:
 • Trang trí lều trại
 • Sinh hoạt trại, trò chơi nhỏ
 • Đốt lửa trại, chơi trò chơi tập thể, múa quanh lửa hồng.
 • Thi hóa trang, giao lưu văn nghệ.
2. Chương trình cụ thể:
* Ngày 24 tháng 3 năm 2018
 • 13 giờ đến 13giờ 30 phút: Tập trung trại sinh.
 • 13giờ 30 phút đến 14giờ10: Nhận địa điểm, tập kết vật liệu, trang trí trại nhanh.
 • Từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 20: Vệ sinh lều trại, Ban tổ chức đi chấm trại.
 • Từ 14 giờ 30 đến 18 giờ: tổ chức sinh hoạt và chơi trò chơi nhỏ.
 • 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 phút: Trại sinh vệ sinh cá nhân, ăn chiều + Ban tổ chức chuẩn bị vật dụng cho hoạt động lửa trại, giao lưu văn nghệ.
 • 19 giờ 30 đến 21 giờ: Tổ chức giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi nhỏ.
 • 21 giờ đến 22 giờ 30 phút: Sinh hoạt đốt lửa trại.
 • 22 giờ 30 phút: Nghỉ đêm.
 
* Ngày 25 tháng 3 năm 2018
 • 5 giờ 30 phút: Báo thức, dọn dẹp tư trang cá nhân.
 • 5 giờ 30 phút đến 6 giờ: Vệ sinh cá nhân
 • 6 giờ đến 6 giờ 30 phút: Thể dục buổi sáng .
 • 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút: Ăn sáng + Ban tổ chức đi chấm trại lần hai.
 • 7 giờ 30 phút đến 8 giờ: Tập trung
 • 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: Sinh hoạt và trò chơi vận động.
 • 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Hạ trại, dọn dẹp vệ sinh.
 • 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00: Bế mạc, tổng kết khen thưởng.