Căn cứ kế hoạch số 151/KH-BVĐN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bệnh viện  Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ;

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo họp thí sinh để phổ biến nội qui, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ năm 2016 như sau:    

- Thời gian họp thí sinh để phổ biến nội qui, nội dung liên quan đến xét tuyển: 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016 (thứ năm); Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đà Nẵng;

- Thời gian tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 (thứ sáu); Địa điểm: Phòng Tổ chức và phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Đà Nẵng;      

- Thành phần: Tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển ký kết hợp đồng lao động.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng, số 124, Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3821118.

Xem tiếp

Xem tiếp

PHỤ LỤC SỐ 02
(Kèm theo Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Xem tiếp

 GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số: /2015/QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)  

Xem tiếp

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
Địa chỉ chi tiết: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Số giấy phép hoạt động:0519/SYT­GPHĐ Ngày cấp: 12/8/2014
Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Hạng bệnh viện: Hạng I
Loại bệnh viện: Đa khoa

Xem tiếp