SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2014 - DIỆN XÉT TUYỂN

Xem tiếp

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975-30/4/2015), 129 năm ngày Quốc tế Lao động  (01/5/1886-01/5/2015); 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2015) và Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế lần thứ 7 dự kiến tổ chức vào ngày 28, 29/4/2015 tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời nhằm tổng kết đánh giá phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị trong những năm qua; Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2015:

Thời gian:                 02 ngày từ 27-28/4/2015.

Địa điểm:                  Bệnh viện Đà Nẵng

Xem tiếp

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2013 

Xem tiếp

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

 DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2013

Xem tiếp

Căn cứ vào quyết định số 8281/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả đấu thầu - gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2013 cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà nẵng và quyết định số 3331/SYT-NVD ngày 29/11/2013 của Sở y tế thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn ký hợp đồng mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, Giám đốc bệnh viện ban hành danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đà nẵng năm 2013. (Bắt đầu thực hiện từ ngày 10 tháng 12 năm 2013)

Xem tiếp